Görev Bildirgesi - Akyurtvakfı

Go to content

Main menu:

Görev Bildirgesi

HakkımızdaAKYURT VAKFI GÖREV BİLDİRGESİ

Sakinlerine;

Yaşlılık sürecinde en güvenli şartlarda ka liteli ve onurlu bir yaşam
olanağı sunmak;

Onların;

Sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak;
Yaşamlarını ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun olarak aktif düzeyde
sürdürmelerini sağlamak için insan lığa hizmeti ilke edinmiş olan

AKYURT VAKFI cinsiyet, din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin, faaliyetlerini bütün
insanlara açık tutmaktadır.

AKYURT VAKFI personeli, ça lışmalarını mesleklerinin etik kurallarının
paralelinde, yaptıkları erdemli hizmetin bilincine uygun düzeyde yürütmek
üzere seçilmişlerdir.

AKYURT VAKFI konusu ile ilgili dünya uygulamalarını yakından izleyecek,
verdiği hizmetlerin evrensel nitelikte olmasını sağlayacaktır. Araştırma ve
geliştirme ça lışmalarını organize edecektir.

Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanacağı kurumlarda görev yapacak
uzmanların yetiştirilmesi, meslek öncesi ve meslek içi eğitime tabi
tutulması ile çağdaş bir yönetim yapısına özen gösterecektir.

"Akyurt Vakfı Görev Bildirgesindeki hedefler bütünü ile
gerçekleştirilmekte ve izlenmektedir"

 
Back to content | Back to main menu